Veel gebreken aan appartementsgebouw

Het betreft hier een appartementsgebouw dat te kampen heeft met talrijke mankementen. Zo was de dakbedekking niet volgens voorschriften aangebracht, waardoor er stilstaand water op het dak te vinden was. Verschillende aansluitingen waren onjuist uitgevoerd en er was sprake van waterinfiltratie. Bovendien was de dakwaterafvoer onvoldoende stevig bevestigd. Daarnaast waren er tekortkomingen aan de geïnstalleerde buitendeuren, waarbij lekkages werden geconstateerd.

Verder waren er ook een aantal minder ernstige gebreken in het interieur van het gebouw.

Uiteindelijk is het mij gelukt om de betrokken partijen tot een overeenstemming te brengen, waardoor ze zonder verdere conflicten uiteen zijn gegaan.