Herberekening sociale woning

De rechtbank verzocht mij een bondige technische nota op te stellen in de vorm van een mini-expertise over de kosten van de werkzaamheden die de eigenaar in het verleden heeft uitgevoerd. De betreffende woning was destijds een doelwit voor aankoop door een sociale woningbouwvereniging, die haar voorkooprecht wilde uitoefenen. Echter, de eigenaar had de woning als casco aangekocht en zelf het interieur verbouwd.

Mijn taak bestond erin de uitgevoerde werkzaamheden te begroten en deze te herleiden naar hun waarde op een eerder vastgestelde datum.

De rechtbank toonde waardering voor mijn uitvoerige verslag en heeft mijn berekeningen over het algemeen gevolgd.